Back

V domácnosti jsou převážně ženy

Čím je tedy dnes žena/domácnost mladší, tím je větší pravděpodobnost, že hospodyní může být i muž. Nicméně i dnes tvoří ženy stále 82% hospodyň.