PRAHA
Smolenská 137/22
101 00 Praha 10-Vršovice
info@comtechcan.cz
+420 724 885 426
ZLÍN
Náměstí Míru 174
760 01 Zlín
(uvnitř OCZ Zlaté jablko)
info@comtechcan.cz
+420 602 639 714
Back

Nějakému sportu se pravidelně věnuje více než třetina populace

Ze zjištěných údajů vyplývá, že sportu, fitness či rekreační fyzické aktivitě se pravidelně (alespoň jednou týdně, nejméně 10 minut v kuse) věnuje více než třetina populace. Jak ukazuje graf, nejvíce sportovně aktivní jsou mladí lidé ve věku 15–24 let, kde se pravidelně věnuje sportu 63 % osob. Před dosažením 45 let se sportu věnuje necelá polovina populace a zapojení do sportovních aktivit s přibývajícím věkem dále klesá. Nejméně aktivní jsou starší lidé ve věku nad 65 let – ve věkové kategorii 65–74 let se sportu věnuje 17 % a v kategorii starších 75 let již jen 6 % populace. V porovnání s údaji z roku 2014 se mírně snížil podíl mladších sportujících do 34 let. Naopak se zvýšil podíl sportujících ve středním věku a ve starších věkových kategoriích. Podíl nejstarších sportujících (nad 75 let) zůstal prakticky neměnný.

https://www.kurzy.cz/zpravy/592274-10-05-2021-statistika-sportu-zakladni-ukazatele-2019/

Insight z 2015 na produkt Jupík – Podle statistiky EU v Česku sportuje pravidelně 28 % lidí, v Německu je to téměř dvakrát tolik – 52 %.

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy