Back

Nějakému sportu se pravidelně věnuje více než třetina populace

Ze zjištěných údajů vyplývá, že sportu, fitness či rekreační fyzické aktivitě se pravidelně (alespoň jednou týdně, nejméně 10 minut v kuse) věnuje více než třetina populace. Jak ukazuje graf, nejvíce sportovně aktivní jsou mladí lidé ve věku 15–24 let, kde se pravidelně věnuje sportu 63 % osob. Před dosažením 45 let se sportu věnuje necelá polovina populace a zapojení do sportovních aktivit s přibývajícím věkem dále klesá. Nejméně aktivní jsou starší lidé ve věku nad 65 let – ve věkové kategorii 65–74 let se sportu věnuje 17 % a v kategorii starších 75 let již jen 6 % populace. V porovnání s údaji z roku 2014 se mírně snížil podíl mladších sportujících do 34 let. Naopak se zvýšil podíl sportujících ve středním věku a ve starších věkových kategoriích. Podíl nejstarších sportujících (nad 75 let) zůstal prakticky neměnný.

https://www.kurzy.cz/zpravy/592274-10-05-2021-statistika-sportu-zakladni-ukazatele-2019/

Insight z 2015 na produkt Jupík – Podle statistiky EU v Česku sportuje pravidelně 28 % lidí, v Německu je to téměř dvakrát tolik – 52 %.