Back

Díky SoMe můžeme oslovit konzumenty vína

Z množiny 6 mil. konzumentů vína máme díky sociálním sítím možnost oslovit 58 %. Mladé přátele vína i náročné konzumenty. (2017)