Back

Automatizace budí pocit, že dostanu skutečně, to, co mi bylo slíbeno

Automatizace je jádrem naší práce a automaticky také dáváme našim zaměstnancům benefity, které jinde vůbec nejsou samozřejmostí. Slovo “automaticky” mi dodává jistotu, že skutečně od DHL Supply Chain dostanu, co mi společnost slíbila. Budeme na tomto slově stavět celou komunikaci.