facebook logo

WEB FATRA A.S.

Fatra a.s., 2016 

Fatra a.s. patří mezi největší světové zpracovatele plastů a do jejího portfolia proto patří široká škála výrobků. Historicky měla rozsáhlou síť prezentačních i prodejních webů. V rámci projektu jsme všem těmto webům dali jednak jednotný výraz a jednak jsme zpřehlednili celkový pohyb v nabídce z pohledu uživatele - klienta. To zaručuje rozpoznatelnost webů, snadný pohyb v nich a zároveň posiluje povědomí o značce a produktovém portfoliu.

www.fatra.cz

Další práce