facebook logo
Agentura Comtech_CAN
15. 12. 2016

Kamil Střihavka pomáhá dětem opět dýchat.

Nesmrtelný Jesus Kamil Střihavka se stejně jako jeho životní muzikálová role rozhodl páchat dobro. Ne náhodou právě v předvánočním čase propůjčil svou tvář i hlas klipu Českého červeného kříže na podporu dětské léčebny v Bukovanech. Fundraisingový vánoční spot má ukázat, že Český červený kříž se nevěnuje jen dárcovství krve.

Okolo Kamilových zářících vlasů a šibalského úsměvu pobíhají děti, kterých se obtíže spojené s dechovým ústrojím přímo týkají. Jsou to děti, které se právě teď v Bukovanech léčí, děti, kterým předcházely stovky předchůdců a další je bohužel i bohudík budou následovat. Český červený kříž provozuje dechovou léčebnu v Bukovanech již 85 let. Její vznik iniciovala dcera T.G. Masaryka, paní Alice Masaryková. Léčebnu pojmenovala na počest své matky Charlotty Garrigue Masarykové. Díky dlouhodobé tradici a zkušenostem jsou lékaři v Bukovanech schopni zbavit nejhorších příznaků astmatu neuvěřitelných 90 % dětských pacientů. Již více než 30 let se Kamil Střihavka věnuje pomoci dětem a jako zpěvák se dokáže dobře vžít do situace, kdy je pro tyto děti obtížné si byť jen zabroukat koledu společně s rodiči. I proto podpořil vánoční iniciativu Českého červeného kříže a zapojil se do dobročinné sbírky na tuto dětskou léčebnu.
Bukovanskou dětskou léčebnu lze podpořit jednorázovou DMS v hodnotě 30 Kč ve tvaru DMS CCK na telefonní číslo 87 777 nebo libovolnou částkou na účet veřejné sbírky ČČK 333 999/2700.


Odkaz na klip: https://www.youtube.com/watch?v=Adov-VIgI-M
Pro více informací: http://www.cervenykriz.eu/cz/bukovany.aspx

Projekt vznikl díky: reklamní agentuře Comtech_CAN, filmové produkci District, režisérovi Vítu Hradilovi, postprodukčnímu studiu Mixpoint.

Projekt podpořili: Rádio Fajn Rock Music a Kino LucernaNewsky


Cvičit můžete, i když právě čtete náš blog

Třicátý krok ke svobodě

Jak jsme dojali Metallicu

Se sametově jemným pohlazením se vstává lépe

Krásní obři ze severu

ZALILI NÁM DVA KLIENTY DO BETONU

TANEC PRAHA. KDYŽ JE ZVĚDAVOST ZÁŽITKEM

UŽ JSME ZASE TĚŽKÉ VÁHY

nAKAfe 2019

NEČEKÁME, AŽ POMŮŽE NĚKDO JINÝ

Výtah, nebo schody?

Rozmohl se nám tady takový nešvar, zavírat slepice do klecí a dělat z nich stroje na vajíčka.